top of page
Podmínky použití webu.

Správcem osobních údajů je společnost up brand activation, s r. o., sídlem v Brně, Porážka 206/4, IČ: 25599062 / DIČ CZ25599062.

Využití a zpracování osobních údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů (GDPR).

 

Informace, které nám dobrovolně poskytnete, budou využity k účelu, pro který jste nám je předali. Vaše údaje nepředáme bez vašeho výslovného souhlasu třetí straně, pokud nám to nebude ukládat nebo umožňovat zákon. Rovněž s nimi budeme nakládat s maximální důvěrností.

 

Jste oprávněni vznášet námitky proti využití vašich osobních údajů za účelem reklamy, průzkumu trhu či veřejného mínění.  Rovněž máte právo vyžádat si u nás přístup k uloženým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

V případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Naše stránky pravidelně aktualizujeme v souladu s nejnovějšími bezpečnostními technickými opatřeními, abychom zabránili případnému úniku či zneužití Vašich osobních údajů.

 

Naše stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu pomocí cookies.

bottom of page